Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN (8523/1999) 10. PYKÄLÄN MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Laatimispäivä:
31.05.2017

Rekisterinpitäjä:
Takuullecom Oy
Niklas Nukari
Kempeleentie 7c,
90400 Oulu, Suomi
niklas.nukari(at)autolle.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Jenni Ahokas
jenni.ahokas(at)autolle.com

Rekisterin nimi:
Takuullecom Oy:n sähköposti- ja asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Sähköinen asiakaspalvelu ja tietoa tuoteuutuuksista markkinointiluvalla.

Rekisterin tietosisältö:
Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot, myyntiin laitettavien autojen tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Tietoja kerätään vain rekisterinpitäjän omassa toiminnassa. Tietolähteinä ovat www-sivun sähköiset lomakkeet.

Tietojen luovutus:
Tietoja ei luovuteta rekisterin ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään EU:n ulkopuolella Safe harbor (EU-direktiivi 95/46/EC) -sopimuksen puitteissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalista aineistoa ei ole. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Suojattuun rekisteriin pääsy edellyttää kirjautumista.

Tilauksen peruutus ja suoramarkkinointikielto:
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Takuullecom Oy, Kempeleentie 7c, 90400 Oulu.

Evästekäytäntö:
Google AdWords kerää tietojasi sivustoillamme sekä sivustoilla ja verkkopalveluissa, joissa näytämme mainoksia. Joissakin sivustoissamme käytetään myös MouseFlow-evästeitä.

Soita
""
1

Jätä puhelinnumerosi tähän, niin olemme yhteydessä mahdollisimman pian.

Puhelinnumerosi
Previous
Next
Soita