Autolle.com tietosuojaseloste

Päiväys: 30.5.2018

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, miten autolle.com käsittelee ja turvaa henkilötietosi.

REKISTERINPITÄJÄ

Takuullecom Oy

Tarjusojantie 5-7

90440 Kempele

Y-Tunnus: 2661196-9

REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen keräämisen pääasiallisena käyttötarkoituksena on rekisteröidyn palvelemisen mahdollistaminen autokauppaa koskevissa asioissa, sisältäen auton oston, vaihtamisen ja eteenpäin myymisen, sekä kaiken tähän liittyvän välttämättömän henkilötietojen käsittelyn.

Henkilötietoja käytetään otettaessa yhteyttä sinuun sellaisia tuotteita ja palveluita toimitettaessa, jotka olet ostanut ja/tai tilannut.

Henkilötietoja voidaan käyttää luottotietojen tarkistamiseen ostotapahtuman yhteydessä sekä ostoksiin ja tilauksiin liittyvissä asiakaspalvelun yhteydenotoissa.

Henkilötietoja käytetään myös mahdollisen tilaamasi uutiskirjeiden lähettämiseen, sekä yhteydenottoon markkinointi tarkoituksessa.

KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Rekisteröidyltä kerätään ja tallennetaan seuraavia tietoja;

Yritystiedot

y-tunnus toimialatiedot käynti-, postitus- ja mahdollisesti laskutusosoite puhelinnumero sähköposti sosiaalisen media urlit asiointikieli Henkilötiedot

Etunimi Sukunimi Postiosoite Sähköposti Henkilötunnus Puhelinnumero Rekisteröidyn omistaman tai hallitseman ajoneuvon rekisterinumero Yhteydenotot: Soitto, kirje tai sähköposti Asiakassuhdetta koskevat tiedot

asiakkuuden alkamisen ja päättäminen ajankohta ja siihen liittyvät syyt laskutus- ja maksutiedot Myyntii, ostoon tai rahoitukseen liittyvät sopimukset asiakaspalautteet ja yhteydenotot Säännönmukaiset tietolähteet Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Rekisteröidyn luvalla henkilötietoja voidaan kerätä myös kolmansilta osapuolilta (esimerkiksi Trafin ajoneuvorekisteri ja muut vastaavat rekisterit). Tietoja voidaan hankkia kolmansilta osapuolilta myös suoramarkkinointi tarkoituksiin.

HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTUS

Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanit (rahoitusyhtiöt) rekisteröidyn suostumuksella. Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille markkinointi-,tms. tarkoituksissa.

EVÄSTEET JA SELAILUN SEURANTA

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Ei siirretä.

REKISTERIN SUOJAUS JA TIETOJEN SÄILYTYS

Riippuen tietojen tallennusalustasta, tiedot on tallennettu lukkojen ja/tai salasanojen taakse. Kulunvalvonta on järjestetty asianmukaisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Vain tietyillä, ennalta määrätyillä tahoilla on pääsy rekisteriin käsiksi.

Tietoja säilytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

REKISTERÖIDYN TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus maksutta kerran vuodessa tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Mikäli edellisestä tietojen tarkistamisesta on kulunut alle vuosi, on rekisterinpitäjällä oikeus periä kohtuullinen kustannus tietojen hakemisesta rekisteristä.

Jos rekisteröityä koskevat tiedot ovat vääriä tai henkilötietolain vastaisia, on rekisteröidyllä oikeus saada tiedot oikaistua viipymättä. Mikäli rekisterinpitäjä katsoo, ettei oikaisuun ole aihetta, on rekisteröidyllä oikeus saada tästä kirjallinen todiste sisältäen syyt siihen, miksei korjaustoimenpiteisiin ole ryhdytty.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekisterin tietohin kohdisuvat kyselyt ja muutospyynnot tulee tehdä kirjallisesti. Ohjeet ja täytettävän lomakkeen löydät täältä.