Vanhojen dieselautojen kysyntä pienenee

02.02.2021

Asiantuntijat: Vanhojen dieselautojen kysyntä pienenee, sähköauton huollattaminen on autoilijalle huomattavasti halvempaa


Suomen Autoteknillisen Liiton tuore julkaisu Kysymyksiä dieselautoista maalaa karua kuvaa etenkin vanhasta dieseltekniikasta muiden käyttövoimien rinnalla

Autoteknillisen Liiton julkaisu on toteutettu kysymys-vastaus muodossa ja jokainen autoilija löytää julkaisusta itselleen hyvää tietoutta autoiluun liittyen. Poimimme tähän tärkeimmät nostot julkaisusta.


Uuden dieselin korjauskulut voivat nousta yllättävän korkeiksi

Kysyttäessä nykyaikaisten dieselmoottoreiden korjauskustannuksista, raati toteaa ”Mitä edistyksellisempää tekniikka on, sitä kalliimmista komponenteista pääsääntöisesti on kyse. Tämä heijastuu tavallisesti myös korjauskuluihin.” ja jatkaa vastausta listaamalla mm. ruiskutusjärjestelmän, turbon, pakokaasujen takaisinkierrätyksen ja hiukkassuodattimen.

Kuluttajan hankkiessa autoa useamman vuoden ajaksi kannattaa ymmärtää näiden moottorin pakokaasujen puhdistukseen valmistettujen oheisjärjestelmien odotettu elinikä. ”Säädösten mukaan raja-arvot tulee alittua vielä 120 000 km ajetulla autolla.” Toisin sanoen, 120 000 ajetun kilometrin kohdalla iso osa uuden dieselauton apulaitteistosta voi olla uusimisen tarpeessa.


Ennen vuotta 2014 valmistetut dieselit rahallinen riski omistajalle

Raadille lähetetty kysymys ”Onko enää jälleenmyyntiarvoa ajatellen yhtään luotettavaa uudehkoa dieseliä henkilöautoissa minkä uskaltaisi ostaa, eli romahtavatko henkilöautopuolen dieseleiden arvot muutaman seuraavan vuoden kuluessa?” saa vastaukseksi yleistasoisen pohdinnan, joka kuitenkin päätyy siihen, että EURO6-luokan ja sitä vähäpäästöisemmät autot tulevat säilyttämään arvonsa paremmin, kuin EURO5 tai alemman päästöluokan dieselautot. ”Dieselille luotu huono maine perustuu vanhempien dieselautojen puhdistamattomiin partikkeli- ja typenoksidipäästöihin. Voisi siis olettaa näiden vanhempien dieseleiden kysynnän pienenevän …


Huolto-ohjelmien vertailu eri käyttövoimien välille hymyilyttää sähköautoilijaa

Kysyttäessä huolto-ohjelmista, raati kirjoittaa ”Dieselauton ja sähköauton huolto-ohjelmissa onkin sitten huomattavan suuria eroja. Jo pelkästään huoltoväli on sähköautoissa usein hieman pidempi, koska niissä ei ole moottoriöljyn vaihtoa, joka olisi suoritettava vuosittain riippumatta siitä, kuinka vähän autolla ajetaan”. Vastauksessa korostuu myös diesel- ja bensiiniautojen pakokaasujen puhdistusjärjestelmästä koituvat huolto- ja korjauskulut, sekä monet erilaiset suodattimet, joita polttomoottoriautoihin joutuu tasaisin väliajoin vaihtamaan. Sähkömoottorin yksinkertaisempi toimintatapa mahdollistaa yksinkertaisen ja vähemmän huoltoa vaativan rakenteen.


Mukana julkaisun tuottamisessa on ollut asiantuntijoita mm. Traficomista, Metropolia Ammattikorkeakoululta, VTT:lta ja Neste Oyj:stä 

Voit käydä itse lataamassa ja lukemassa SATL:n julkaisun osoitteesta https://satl.fi/kauppa/osaamisen-kehittaminen/oppaat/dieselauto-opas/ 


Kirjoittajan havaintoja: Mihin autoilu suuntaa 5 tai 10 vuoden aikajänteellä?

Julkaisun rivien välistä voi lukea, että perinteisen polttomoottorin aika on lähenemässä loppuaan. Sen rinnalle ja ohi on tulossa sähköistetyt sekä täyssähköiset voimayksiköt. Polttomoottorin optimointi päästöjen vähentämiseksi on viety jo niin pitkälle, että se vaikuttaa jo moottorin osien käyttöikään ja kilometreihin, eikä läpäise kaikkein tiukimpia päästövaatimuksia esimerkiksi Euroopan suurkaupungeissa.

Liikkumisen päästöjen pienentäminen on yksinkertaisinta sähkömoottorin avulla. Sähkö on edullista, se voidaan tuottaa täysin päästöttömästi ja sähkömoottori on parhaimmillaan juuri siellä, missä polttomoottori on huonoimmillaan. 

Hybridien edelläkävijä Toyotakin on tuottanut hybrideitään toista kymmentä vuotta juuri sen takia, että pelkän polttomoottorin kehittäminen entistä energiatehokkaammaksi ja vähäpäästöisemmäksi maksaa paljon ja aiheuttaa kuluttajalle ikäviä huolto- ja korjaustarpeita. Sähköisen voimalinjan yhteyteen on ollut mahdollista liittää toimintavarma ja yksinkertainen polttomoottori, sillä sähkömoottori avustaa polttomoottoria aina tarvittaessa.

Tällä hetkellä edullisin ja helpoin tapa autoilla vähiä kilometrejä on pistokehybridillä, jonka hankintahinta on vielä maltillinen, mutta arkiajot hoituvat edullisen sähkön voimalla. Satunnaiset pitkätkin reissut sujuvat ilman muutoksia normaaliin ajoprofiiliin, kun tarpeen vaatiessa polttomoottori ottaa ohjat. Hybridiä hankittaessa täytyy kuitenkin muistaa polttomoottoripuolen huoltojen tarpeellisuus edelleen.

Paljon ajavalle täyssähköinen auto tulee hankintahinta huomioidenkin kaikkein edullisimmaksi. Kun vielä ymmärretään päättäjien tahto liikenteen sähköistämisestä, voidaan olettaa sähköauton olevan kaikista vaihtoehdoista edullisin myös tulevaisuudessa.


Kirjoittanut: Sähköisen liikenteen asiantuntija Erno Koivumäki