Autoturvaehdot


 1. Määritelmät
 • Ajoneuvo tai auto – A-Turva -lomakkeessa mainittu ajoneuvo, joita nämä ehdot koskevat
 • Firma – Takuullecom Oy
 • Asiakas – A-Turvan ottaja, jonka ajoneuvoa nämä ehdot koskevat, ja jonka henkilötiedot ilmenevät Autoturvalomakkeessa
 • A-Turvalomake – Sopimus A-Turvasta, joka on toimitettu Takuullecom Oy:lta ja jossa kerrotaan A-Turvan kattavuus, ja joka on toimitettu asiakkaalle yhdessä näiden ehtojen kanssa
 • Alkamispäivä – Alkamispäivä on mainittu Autoturvalomakkeessa
 • Päättymispäivä – Alkamispäivämäärä lisättynä Autoturvakaudella kuukausina
 • Autoturvakausi – A-Turva on voimassa alkamispäivästä päättymispäivään, tai päättymiskilometrimäärään asti, kumpi ehto saavutetaan ensin.
 • Kilometriraja – matkamittarin lukema kaupantekopäivänä lisättynä valitun A-Turva kilometrimäärällä
 • Ajoneuvon normaali kuluminen – Osien luonnolliset ja luontaiset kulumisominaisuudet. Suorituskyvyn vähittäistä heikkenemistä, joka johtuu normaalista kulumisesta, ei pidetä rikkoutumisena.
 • Omavastuu – Omavastuu on asiakkaan maksettava osuus korjaustapauksissa. Omavastuun määrä on 150 € per korjattava kohde.
 • Rikkoutuminen – A-Turvan piiriin kuuluvan osan rikkoutuminen tai vioittuminen, joka estää sen toiminnan valmistajan määritysten mukaisesti.
 • Korvattava osa – Alkuperäinen osa, joka on ollut ajoneuvossa sen hankintahetkellä tai vastaavat korvaavat osat, jotka täyttävät valmistajan määritykset.
 • Takuullecom Oy:n A-Turva ajoneuvoille – Takuulle.com korjauttaa tai vaihdattaa kaikki A-Turvan alaisuuteen kuuluvat osat, jotka rikkoutuvat. Rikkoutumistapauksissa asiakkaan tulee noudattaa menettelytapoja kohdassa 4.”Menettely ajoneuvon rikkoutuessa”
 1. Yleiset ehdot

2.a Jos vaurio kuuluu A-Turvan piiriin, korjauksesta ja vika-analyysistä aiheutuneet kustannukset korvataan. Vika-analyysistä ja osanpurkukustannuksista korvataan enintään yhden tunnin tuntiveloitus, ellei etukäteen Takuullecom Oy:n kanssa ole muuta sovittu ja kirjallisesti hyväksytty. Mikäli rikkoutuminen ei kuulu A-Turvan piiriin, maksaa asiakas vika-analyysin kokonaisuudessaan.

2.b Meillä on oikeus velvoittaa asiakas tarkistuttamaan ajoneuvon mittarilukema ja ajoneuvon kunto lähimmällä yhteistyökorjaamollamme.

2.c Omavastuu: Asiakkaan on maksettava omavastuu kuten A-Turva -ehdoissa on määritelty, kustakin A-Turvan alaisesta korjauskäynnistä.

 1. Asiat, joita emme korvaa

A-Turva ei kata seuraavista asioista mitään:

3.a A-Turva ei kata eikä korvaa vahingoittumista, jos rikkoutuminen on aiheutunut törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesti vaurioittamalla.

3.b Audiolaitteita, kaiuttimia ja muita elektronisia laitteita kuten mm. puhelimet, tutkanpaljastimet ja GPS-laitteet.

3.c Määräaikaishuollot, säädöt ja kuluvat osat, mukaan lukien pyörän laakerit, ohjelmistopäivitykset, akut, verhous, matot, korin ja verhouksen koristeet, hihnat, iskunvaimentimet, pakoputkisto, jarrupalat, jarrurummut ja jarrulevyt, kitkamateriaalit, lasi, letkut, valojen polttimot ja umpiot, kytkin kokonaisuudessaan, sytytystulpat ja sytytysjohtimet, , kosteusvauriot, äänet, renkaat, pyörien tasapainotus ja tuulilasinpyyhkimien sulat.

3.d Rikkoutuminen, joka on seuraus suoranaisesti mekaanisesta tai rakenteellisesta viasta, jonka valmistaja on myöntänyt millä tahansa tavalla, tai valmistaja korjaa omalla kustannuksellaan.

3.e Muun kuin ajoneuvon valmistajan toimittama varaosa, ellei se ole vastaavan kaltainen, laatuinen ja yhteensopiva ajoneuvon valmistajan teknisten määritysten ja kulumistoleranssin kanssa.

3.f Rikkoutuminen, joka johtuu laiminlyönnistä, huolimattomuudesta, väärinkäytöstä, väärästä huollosta tai asiakkaan laiminlyönnistä suorittaa valmistajan vaatimat tai suosittelemat kunnostustyöt.

3.g Rikkoutuminen, joka johtuu valmistajan ilmoittamien sopivien tai tarvittavien jäähdytys- tai voiteluaineiden vähäisestä määrästä tai puutteesta tai joka johtuu jäteöljyn keräytymisestä, saasteista tai vieraista esineistä.

3.h Jos ajoneuvo on kolarikorjattu ja uudelleen rekisteröity liikennekäyttöön.

3.i Rikkoutuminen, jonka syynä on onnettomuus, kansalaisliike tai mellakka, törmäys (mukaan lukien tieltä ulosajo) tai kaatuminen, lasin rikkoutuminen, maanjäristys, räjähdys, putoavat esineet, tuli tai savu, tulva, nestesaastuminen, jäätyminen, polttoaineen saastuminen, rakeet, salama, ilkivalta, öljyn saastuminen, ruoste tai korroosio, varkaus tai luvaton käyttöönotto, kilpa-ajo, vandalismi, vesi, veden saastuminen, myrskytuuli ja muut ulkoiset voimat tai tapahtumat.

3.j Ajoneuvo jota käytetään kaupallisesti, lumen auraukseen, vuokraustoimintaan, edustukseen, taksina, kaikki hälytysajoneuvot tai kilpailussa tai off-road -ajossa käytetyt ajoneuvot.

3.k Minkä tahansa osan rikkoutuminen, jos kilometri matkamittari ei ole toimiva tai sitä on käsitelty tai se on irrotettu. Emme korvaa rikkoutumista, mikäli auton huoltokirja on puutteellinen ja autoa ei ole huollettu auton valmistajan ilmoittaman huolto-ohjelman mukaisesti.

3.l Rikkoutuminen, joka on ollut olemassa tai joka aiheutunut ennen A-Turvan voimaantuloa.

3.m Rikkoutuminen tai korjaus, joka tapahtuu Suomen maan rajojen ulkopuolella.

3.n Rikkoutuminen, joka johtuu A-Turvan piiriin kuulumattoman osan rikkoutumisesta.

3.o Komponentit tai osat, jotka eivät ole rikkoutuneet tai aiheuttaneet rikkoutumista, mutta ne vaihdetaan perustuen valmistajan tai korjaamon suosituksiin.

3.p Rikkoutuminen, joka on aiheutunut asiakkaan huolimattomuudesta, laiminlyönnistä tai piittaamattomuudesta ryhtyä toimenpiteisiin lisävaurioiden estämiseksi, kun havaittavissa on selkeä vika (esimerkiksi varoitusvalo syttyy).

3.q Ajoneuvot, joihin on tehty muutoksia moottoriin, voimansiirtoon tai jousitukseen (mukaan lukien pyörän tai renkaan koot ja asennot) tai pakoputkistoon, joita ajoneuvon valmistaja ei ole hyväksynyt.

3.r Tehon vähittäin tapahtuva heikkeneminen, joka johtuu normaalista kulumisesta, kun rikkoutumista ei ole tapahtunut.

3.s A-Turva ei korvaa mitään lisävarusteita mitä autoon on asennettu.

3.t A-Turva ei korvaa VAG-konsernin 2009-2011 vuoden bensiinikäyttöisten autojen öljynsyöntiä tai öljynsyönnistä johtuvia vaurioita.

3.u A-Turva ei korvaa seuraavien rikkoontumista: Avaimet, kumipuslat, tukivarret, pallonivelet, pakoputkisto kokonaisuudessaan, airbag/turvatyynyjärjestelmä.

 1. Ajoneuvon rikkoutuessa

Kun ajoneuvo rikkoutuu A-Turvan alaisuuteen kuuluvan osan rikkoutumisen seurauksena, tulee noudattaa alla olevaa menettelytapaa.

4.a Paikkakunnalla missä ei ole Takuullecom Oyn yhteistyökorjaamoa, voidaan käyttää myös paikallista korjaamoa. A-Turva kattaa työn osalta kustannukset 70,00 euron tuntiveloitukseen asti. Vietäessä ajoneuvoa korjaamolle tarvitaan seuraavat asiakirjat: A-Turva -sopimuslomake sekä ajoneuvon huoltokirja

4.b Korjaamon on oltava yhteydessä Takuullecom Oyn ja annettava kustannusarvio työstä ja varaosista hyväksyntää varten. Korvaushakemukset hyväksytään puhelimitse, jotta ajoneuvo olisi käyttökunnossa mahdollisimman nopeasti. Kun korjauskustannuksista on sovittu ja laskutuslupa annettu, korjaustyöt voidaan aloittaa. Asiakkaan on pyydettäessä näytettävä Takuullecom Oylle ja/tai korjaamolle kaikki ostokuitit, laskut tai työmääräykset, joista näkee, että ajoneuvo on asianmukaisesti huollettu tai ylläpidetty valmistajan määritysten mukaisesti.

4.c Asiakkaan tai korjaamon on toimitettava kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa korjauksesta Takuullecom Oy:lle kopiot työtilauksista ja muista pyydetyistä kuiteista tai asiakirjoista. Korjaamon tai asiakkaan on toimitettava tarkka selostus rikkoutumisesta ja korjauksista, mukaan lukien yksilöity ja päivätty työtilaus ja maksetut kuitit. Kaikkien kuittien on oltava asiakkaan nimellä ja niistä tulee ilmetä päiväys/päiväykset, ajoneuvon merkki ja malli sekä matkamittarin lukema rikkoutumisen ajankohtana sekä asiakkaan yhteystiedot.

4.d Jos ajoneuvo on korjattu Takuullecom Oy:n yhteistyökorjaamolla, Takuullecom Oy hoitaa maksun suoraan korjaamon kanssa. Muussa tapauksessa asiakkaan tulee toimia seuraavasti:

Takuullecom Oy:lle tulee toimittaa

 • maksetuksi kuitattu korjauslasku
 • auton viimeisin huoltolasku, ennen rikkoutumista
 • kopio huoltokirjasta
 • tiedot maksua varten (nimi, osoite, puhelinnumero, tilinumero). Korvaus maksetaan vain asiakkaan tilille.

4.e Toimistoajan ulkopuolella, jolloin asiakkaalla ei ole mahdollisuutta hankkia ennakkohyväksyntää, asiakkaan on annettava Takuullecom Oy:lle sellaiset asiakirjat ja tiedot sekä säilytettävä vaihdetut osat, joita kohtuudella voidaan vaatia ja, jotka ovat tarpeen Takuullecom Oy:n vastuun selvittämiseksi.

 1. Vastuurajoitukset

Asiakkaan tulee lukea nämä ajoneuvon A-Turva -ehdot huolellisesti. Ne sisältävät asiakkaan ja Takuullecom Oy:n väliset A-Turva -ehdot kokonaisuudessaan. Emme korvaa rikkoutumisia, mikäli rikkoutuminen aiheutuu auton puutteellisesta huoltamisesta (auton huolto-ohjelman mukainen huoltaminen). Emme korvaa onnettomuustilanteissa syntyneitä vahinkoja. Ehdot, joissa mainitaan asiakkaan velvollisuudet, määräaikaishuollot mukaan lukien, ovat osiossa 6. ”Asiakkaan velvollisuudet.” Varaosat voivat olla uusia, kunnostettuja tai osia, joilla on sama tyyppi ja laatu. Tämä tarkoittaa, että jos autolla on ajettu paljon, korvausosastolla on oikeus korvata rikkoutunut osa käytetyllä varaosalla ns. B-osalla. Kokonaiskorvausmäärä kaikille A-turva -kauden aikana haetuille korvauksille on 4 000,00 euroa.

 1. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakkaan tulee noudattaa seuraavia menettelytapoja. Jos asiakas ei noudata näitä menettelytapoja ja se aiheuttaa rikkoutumisen, lisävaurioita tai tarpeettomia korjauksia, tai estää Takuullecom Oy:n saamasta tarvittavia tietoja, kuten alla on esitetty, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan:

6.a Asiakkaan on pidettävä ajoneuvonsa huollettuna valmistajan suositusten mukaisesti, pidettävä kaikki nesteet asianmukaisilla tasoilla huoltojen välillä ja säilytettävä kaikki ostokuitit, laskut tai työmääräykset, joissa näkyy päiväys, matkamittarin lukema, ajoneuvon merkki, ajoneuvon valmistenumero ja suoritetut huoltotyöt, mukaan lukien näiden huoltojen tekoon tarvittavat osat ja nesteet. Huoltokirja ja huoltokuitit tulee säilyttää. Jos auton omistajan käsikirja ei tullut ajoneuvon mukana, tulee asiakkaan ottaa yhteyttä jälleenmyyjään saadakseen sieltä huoltosuositukset.

6.b Asiakkaan on kohtuullisesti suojattava ajoneuvonsa lisävaurioilta. Jos asiakas ei toimi näin, kaikki lisävauriot ovat asiakkaan vastuulla.

6.c Korjaamon on aina hankittava laskutuslupa Takuullecom Oy:ltä ennen korjauksia tai osan vaihtoja.

6.d Asiakkaan tulee olla yhteistyössä tutkiessamme rikkoutumista. Asiakkaan on pyydettäessä annettava Takuullecom Oy:n tutkia ja tarkastaa ajoneuvonsa, jos pyydämme siihen lupaa. Takuullecom Oy:lla ei ole velvollisuutta tarkastaa ajoneuvoa tai vahvistaa sen kuntoa ennen korjauksia tai niiden valmistumisen jälkeen.

6.e Asiakkaan on pyydettäessä pystyttävä osoittamaan ajoneuvon omistussuhde.

 1. A-Turvan irtisanominen

7.a Takuullecom Oy voi irtisanoa tämän A-Turvan milloin tahansa, jos asiakkaan ajoneuvo romuttuu tai otetaan haltuun, matkamittari on irrotettu tai sitä on muutettu, ajoneuvoa käytetty tavalla, jota A-turva -ehdot ei kata tai jos maksua A-Turvasta ei ole suoritettu.

7.b Jos asiakas irtisanoo tämän A-Turvan neljäntoista (14) päivän sisällä sen alkamispäivästä, palautamme maksun vähennettynä kuudenkymmenen euron (60,00) käsittelymaksulla tai käsittelymaksulla, joka on enintään 10 % vuotuisesta maksusta.

 1. A-Turvapalvelut

A-Turva 6kk

Moottori

Seuraavat moottorin sisällä olevat voidellut osat: nokka-akseli ja laakerit, kiertokanget ja laakerit, kampiakseli ja runkolaakerit, öljypumppu, työntötangot ja nostimet, männät, männänrenkaat ja -tapit, keinuvarret ja laakeriholkit, jakoketjun rattaat ja -ketjut, venttiilijouset, -ohjaimet ja -istukat (ei ohjaimen tiivisteet), imusarja, pakosarja, pakokaasun kierrätysventtiili (EGR), öljyputket, kampiakseli, hihnapyörät, öljypohja, kiertomoottorin kotelo, jakopään hihna/ketju ja kiristin, vesipumppu. Kannet, kotelot, moottorilohko ja sylinterinkannet sisältyvät Autoturvan piiriin vain, jos ne vahingoittuvat sisäisesti voidellun osan rikkoutumisen takia. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Vaihteisto

Automaatti-, manuaali- tai jakovaihteisto: kaikki sisäiset voidellut osat vaihteiston sisällä, jäähdytysputket (metalli), kiinnikkeet, alennusvaihteen vaijeri, momentinmuunnin, vauhtipyörä, etupumppu, öljypohja, ulkoinen ja sisäinen ohjausyksikkö. Vaihteisto- ja jakovaihteistokotelo, eristeet, tiivisteet ja öljy vain siinä tapauksessa, että vaihteisto puretaan jonkun edellä mainitun osan rikkoutumisen johdosta.

Voimansiirto

Kaikki vetoakselikokoonpanon sisällä olevat voidellut osat, akselit ja tasausnivelet, kumisuojukset, vetoakselin kotelo, vetoakselin tuki, tasauspyörästön kotelo, etunavan vetolukot, vetoakseli, ristinivelet. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Turbo

Ahtimen/turboahtimen (tehdasasennettu) kotelo, sisäiset voidellut osat, öljyputket, kiinnikkeet, ahtopaineen tunnistin. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

A-Turva 6kk kattaa kaikki edellä mainittujen osien rikkoutumiset lukuun ottamatta omavastuuta. A-Turva 6kk ei kata osia ja artikkeleita, jotka on lueteltu kohdissa ”Tapahtumat, joita ei korvata” ja ”Autoturvan yleiset poikkeukset”.

A-Turva 12kk

Autoturva 12kk kattaa kaikki A-Turva 6kk:ssa mainitut osat sekä seuraavat:

Ilmastointi

Kompressori, magneettikytkin, hihnapyöräkokoonpano, termostaattinen paisuntaventtiili, kompressorin katkaisukytkin, paineen kiertokytkin. Ilmastoinnin letkut ja jäähdytysaine vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Jarrut

Pääsylinteri, alipaineen tehostin, levyjarrun satula, jarrusylinterit, kuormaventtiili, jarrujen hydrauliset putket ja kiinnikkeet, hydraulinen ohjausyksikkö. Seuraavat ABS-jarrujen osat: jarrutehostin, pyörän nopeusanturit, hydraulinen pumppu-/moottorikokoonpano, paineen muunninventtiili. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Jäähdytysjärjestelmä

Jäähdytyspuhallinmoottori, jäähdyttimen kenno, lämmittimen kenno ja -moottori, termostaatti, jäähdytinnesteen lämpötilan tunnistin. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Sähkötekniikka

Laturi, laturin jännitteensäädin, mittariston taustavalokytkin, sytytyspuola, öljynpaineen anturi, nokka-akselin asentotunnistin, kampiakselin asentotunnistin, lambda-anturi, öljymäärä anturi, ilmamassamittari, imusarjan painetunnistin, kaasupolkimen asentotunnistin, pääjohdinsarja, elektroninen pääohjausyksikkö, voimansiirron ohjausmoduuli, käynnistysmoottori, seuraavat sähköiset kytkimet, joita käytetään manuaalisesti tai mekaanisesti: jarruvalon kytkin, takalasin lämmittimen kytkin (ei rele), ajovalojen kytkin, virtalukko, peilin kytkin (sähkötoiminen), sähkötoimisen peilin moottori, suuntavilkun kytkin, pesupumpun kytkin, ikkunan kytkimet ja pyyhkimenkytkin, pesupumpun moottori ja pyyhkimen moottori (edessä ja takana).Ei ajovalopesuri. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Jousitus

Tukivarsi, aurauskulmien säätövarsi, akselit, vääntösauvat, kallistuksenvakain, nivelet (ei ylä- ja alapallonivelet), korkeusanturi. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Polttoainejärjestelmä

Polttoainepumppu, polttoainejakaja, putket (metalli), paineensäädin, säiliön tuki, säiliö, polttoainesäiliön täyttöputki, kaasuläppäkammio, lämmityssäädin, lisäalipainepumppu ja ruiskutuspumppu. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Ohjaus

Kaikki ohjauslaitteen ja ohjaustehostimen pumpun sisällä olevat voidellut osat, ohjaustehostimen letkut ja liitännät, väliakseli, pääakseli, ohjausvaihde ja pumppukotelo, ohjausvarsi, välivarsi, raidetangon päät, yhdysvarsi, ohjauspyörän säätömekanismi, hammastanko. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

A-Turva 12kk kattaa kaikkien edellä mainittujen osien rikkoutumisen lukuun ottamatta omavastuuta. A-Turva 12kk ei kata osia ja artikkeleita, jotka on lueteltu kohdissa ”Tapahtumat, joita ei korvata” ja ”Lisäturvien yleiset poikkeukset”.

 1. Yksityisyyden suoja ja turvallisuus

Kunnioitamme asiakkaidemme henkilökohtaisia tietoja ja teemme parhaamme niiden suojaamiseksi. Pidämme yksityisyyden suojaa erittäin tärkeänä toiminnassamme. Säilytämme kaikki annetut tiedot luottamuksellisina ja käytämme niitä vain omiin käyttötarkoituksiimme, asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, tilastointiin sekä palveluidemme tarjoamiseen, kehittämiseen ja markkinointiin. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta.

 1. Valitukset

Jos asiakkaalla on syytä valitukseen, tulee ottaa yhteyttä Takuullecom Oy:hun. Jos tapaus ei selviä, voidaan ottaa yhteyttä kuluttajaviranomaisiin, jos halutaan saada puolueetonta apua koskien valitusta. Tämä menettely ei heikennä asiakkaan laillisia oikeuksia.

Kuluttajariitalautakunta

Kaikukatu 3 A, PL 306,

00531 Helsinki

Puh. 010 366 5200 (vaihde)

Fax. 010 366 5249

www.kuluttajavalituslautakunta.fi

 1. Yhteystiedot

Autolle.com/Takuullecom Oy

Tarjusojantie 5-7

90440 Kempele

Korjauspyynnöt: 010 524 3309. Täytäthän ensiksi reklamaatiolomakkeen nettisivuillamme!

Asiakaspalvelu: 010 524 3301

sähköposti: reklamaatio@autolle.com

Internet: www.autolle.com

Y-tunnus: 2661196-9